francusko - srpski rečnik

francusko - srpski rečnik

conception prevod

conception

ženski rod

Sinonimi:
composition · compréhension · concept · connaissance · création · dessein · dessin · enfantement · engendrement · entendement · esprit · faculté · formation · fécondation · genèse · goût · génération · idée · idées · imagination · intellect · intellection · intelligence · invention · jugement · notion · oeuvre · optique · pensée · perception · production · rêve · savoir · sens · suggestion · thème · théorie · vision · vue · vues · élaboration

Prevedi conception na: engleski · nemački

1. Acte qui confère l'existence ŕ un ętre.
2. Élaboration. La conception d'un produit.
3. Idée. Une conception du monde.

ideja

ženski rod

Misao, pojam, pretstava, osnovna misao, zamisao, pomisao; nazor, gledište; slika koju duh sebi stvara o nekoj stvari; teorijski ili praktični cilj koji čoveku lebdi pred očima, misao vodilja; dosetka; praslika, slika, tip; osnovni nacrt, plan, skica; prauzrok stvari (u Platonovoj filozofiji); logička pretpostavka, hipoteza; sanjarija, maštanje, uobraženje; u običnom govoru: nešto vrlo malo, malčice; asocijacija ideja. v. asocijacija. (grč.)

koncepcija

ženski rod

1. U duhovnom smislu: Poimanje, shatanja, razumevanje; shvatljivost, moć poimanja, moć razumevanja; zamisao;
2. Fiziološki: Začeće, oplođenje, zatrudnjivanje; koncepcio imakulata beate Virginis (lat. conceptio immacualata beatae Virginis) teol. neporočno začeće svete Deve (učenje rimokatoličke crkve). (lat.)

poimanje

imenica

Shvatanje smisla.

pomisao

ženski rod

razumevanje

imenica

Shvatanje.

smišljanje

imenica

Skanjivanje.

začeće

imenica

Nastajanje zametka.

zamisao

ženski rod

Ideja, namisao.

Reč dana | 02.12.2021.

tamaricaceous

leksika

Desensibilisierung

superstition

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.