nemačko - engleski rečnik

nemačko - engleski rečnik

Das geht Sie nichts an prevod

Das geht Sie nichts an

primer

That doesn't regard you
/ ðət ˈdʌzənt rəˈɡɑːrd ju /

primer

That's none of your business
/ ðæts ˈnən əv jər ˈbɪznəs /

primer

That's nothing to you
/ ðæts ˈnʌθɪŋ tə ju /

primer

Reč dana | 17.10.2021.

outlying

torpiljarka

Gerichtshilfe

jointoiement

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.