- rečnik

nemački - srpski prevod

vergleichbar

pridev

sravnjiv

pridev

uporedljiv

pridev

analogan

pridev

Sličan, podoban, saglasan, odgovarajući, srodan, istovrstan; koji odgovara nekom zakonu, pravilu, tipu ili obrascu.

vergleichbar

prilog

merljivo

prilog

odmerljivo

prilog

uporedivo

prilog

Optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje

Više od 500.000 poseta u toku meseca. Pridruži nam se i ti.