srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski prevod

ASKI datoteka

ženski rodračunari

1. Datoteka koja sadrži samo znakove iz ASKI skupa. Često se ova vrsta datoteka koristi kada je potrebno razmenjivati datoteke između dva programa za obradu teksta koji ne mogu međustobno da čitaju formate.
2. Drugi naziv za nešto od sledećeg: tekstualna datoteka (eng. Tekst fajl), prosta tekstualna datoteka (Plejn tekst fajl).

ASCII file
/ ˈæski ˈfaɪl /

imenicaračunari

Množina reči ASCII file je ASCII files.

A document file in ASCII format, containing characters, spaces, punctuation, carriage returns, and sometimes tabs and an end-of-file marker, but no formatting information. Also called: ASCII file, text file, text-only file. See also ASCII, text file. Compare binary file.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

ASKI datoteka

Reč dana | 24.06.2021.

unequivocal

oleati

Drá

mozambicain

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.