srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

aktivni prozor prevod

aktivni prozor

muški rod

Tekući prozor, prozor na ekranu koji se trenutno koristi (u kome se trenutno radi). Ako se n a ekranu nalaze dva ili više prozora, aktivni prozor obično ima istaknut okvir.

active window
/ ˈæktɪv ˈwɪndoʊ /

imenicaračunari

Množina reči active window je active windows.

In an environment capable of displaying multiple on-screen windows, the window containing the display or document that will be affected by current cursor movements, commands, and text entry. See also graphical user interface. Compare inactive window.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.