srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

apeks prevod

apeks

muški rodastrologija

Tačka na nebeskom svodu koja leži na smeru kretanja Zemlje ili Sunca, a nalazi se na granici između sazvežđa Liri i Herkul.
Tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje, npr. pri Zemljinom obrtanju; apeks Sunčanog sistema, tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama); suprotno: antiapeks.

apex
/ eɪpeks /

imenicaastrologija

Množina reči apex je apices.

Sinonimi:

Sinonimi:
acme · apex of the sun's way · peak · solar apex · vertex

The point on the celestial sphere toward which the sun and solar system appear to be moving relative to the fixed stars;
SYN. solar apex, apex of the sun's way.

apeks

muški rod

Kupasta kapa starorimskih sveštenika; geom. vrh kupe; gram. znak za dušinu ili naglašavanje nad samoglasnikom.

apex
/ eɪpeks /

imenicagramatika

Množina reči apex je apices.

ETYM Latin.
The highest point of a triangle, cone, or pyramid—that is, the vertex (corner) opposite a given base.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

apeks

Reč dana | 24.09.2021.

diamantiferous

resetovati

Hypervitaminose

herpétique

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.