srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

aritmetička jedinica prevod

aritmetička jedinica

ženski rodračunari

Prevedi aritmetička jedinica na: nemački

Deo digitalne računske mašine koji direktno obavlja aritmetičke i logičke operacije nad brojevima; informacija koja se obrađuje u aritmetičkoj jedinici dobija se iz operativne memorije u koju se zatim upisuje rezultat obavljene operacije, sem 4 osnovne računske radnje i osnovnih logičkih operacija, aritmetička jedinica obavlja i operacije: vađenja korena, komparacije brojeva, pomeranje cifara broja ulevo ili udesno i dr.; pored operacija nad sadržajem registra, aritmetička jedinica može da ostvaruje i upoređivanje sadržaja različitih registara.

arithmetic unit
/ ˌeˌrɪθˈmetɪk ˈjuːnət /

imenicaračunari

Množina reči arithmetic unit je arithmetic units.

Reč dana | 19.09.2021.

Milltown

ratar

Chiromant

maubèche

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.