srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

ekranski bafer prevod

ekranski bafer

muški rodračunari

Oblast u memoriji koja se k oristi za smeštanje slika ili teksta koji se prikazuje na ekranu. Zove se još i ekranska memorija ili video RAM.

screen buffer
/ ˈskriːn ˈbʌfər /

imenicaračunari

Množina reči screen buffer je screen buffers.

See video buffer.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.