srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

endotelijalan prevod

endotelijalan

pridev

endothelial

pridev

Množina reči endothelial je endothelials.

Sinonimi:
epithelial tissue · epithelium

Of or relating to or located in the endothelium.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.