srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

fiksni razmak prevod

fiksni razmak

muški rodračunari

Font u ome svaki znak zauzima podjednak prostor; slovo i zauzima isti prostor kao m. U proporcionalnim fontofimia svako slovo zauzima samo onoliko prostora koliko mu je potrebno. Fontovi sa fiksnim razmakom se još uvek koriste u nekim aplikacijama, kao što je štampanje službenih obrazaca. U većini fontova fiksni razmak se koristi za brojeve da bi se lakše ravnali finansijski podaci.

monospace

imenica

Množina reči monospace je monospaces.

monospacing

imenicaračunari

Množina reči monospacing je monospacings.

A form of print and display spacing in which each character occupies the same amount of horizontal space on the line, regardless of whether the character is wide (such as m) or narrow (such as I). Also called: fixed-pitch spacing, fixed spacing, fixed-width spacing. See also monospace font. Compare proportional spacing.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.