srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

fizički disk prevod

fizički disk

muški rodračunari

Stvarni disk, nasuprot simuliranom disku (logički disk) ili disku koji misli da je neki drugi disk (virtuelni disk).

physical drive
/ ˈfɪzɪkl̩ ˈdraɪv /

imenicaračunari

Množina reči physical drive je physical drives.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

fizički disk

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.