srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski prevod

gantogram

muški rodračunari

Vrsta dijagrama koja se često koristi u programia za upravljanje projektima, a čija je namena da pokaže naredovanje i kritične puteve u izvršavaanju određenog projekta, kao što je smanjivanje državnog deficita ili slanje svemirskog broda sa ljudskom posadom na Mars.

Gantt chart
/ ˈɡænt ˈtʃɑːrt /

imenicaračunari

A bar chart that shows individual parts of a project as bars against a horizontal time scale. Gantt charts are used as a project-planning tool for developing schedules. Most project-planning software can produce Gantt charts.

Reč dana | 25.11.2020.

hypochlorite

antropognost

Tenor

cyphotique

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.