srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

grafički ubrzivač prevod

grafički ubrzivač

muški rodračunari

Deo hardvear, ili softverski program čija namena je da popravi grafičke mogućnosti računara.

graphics accelerator
/ ˈɡræfɪks ækˈseləˌretər /

imenicaračunari

Množina reči graphics accelerator je graphics accelerators.

Reč dana | 16.08.2022.

dowdiness

rovarenje

Astraios

diverticulose

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.