- rečnik

srpsko - engleski prevod

herc

muški rod

Srce: na kartama: krata sa liskom srca, aduh, erc.
Jedinica za merenje učestanosti, jedan pun obrt u sekundi.
Jedinica mjere za frekvenciju. Jedan Hz ima periodična promjena kod koje se jedan cijeli ciklus izvrši za jednu sekundu. U Evropi je standard za struju 50 Hz, što znači da električna struja napravi 50 ciklusa u svakoj sekundi. U praksi se koriste i veće jedinice od osnovne: KHz, MHz i GHz. Ova jedinica je nazvana prema njemačkom naučniku Hajnrihu Hercu (Heinrich Hertz, 1857-1894), koji je otkrio i proučavao elektromagnetne talase.

hertz

imenica

The unit of frequency measurement; one cycle (of a periodic event such as a waveform) per second. Frequencies of interest in computers and electronic devices are often measured in kilohertz (kHz = 1000 Hz = 103 Hz), megahertz (MHz = 1000 kHz = 106 Hz), gigahertz (GHz = 1000 MHz = 109 Hz), or terahertz (THz = 1000 GHz = 1012 Hz). Abbreviated Hz.
The unit of frequency; one Hertz has a periodic interval of one second; Also called: Hz, cycle per second, cycles/second, cps, cycle.
Units in which frequency is expressed. Synonymous with cycles per second nit of frequency, equal to one cycle per second (abbr. Hz.
(science) SI unit (symbol Hz) of frequency (the number of repetitions of a regular occurrence in one second). Radio waves are often measured in megahertz (MHz), millions of hertz, and the clock rate of a computer is usually measured in megahertz. The unit is named for Heinrich Hertz.
(Hz) Term for frequency in musical pitch, corresponding to cycles per second, and named for the German physicist Heinrich Hertz (1857–1894). For example, the phrase A 440 Hz means the note A (A4) of the frequency 440 cycles per second.

Hz

imenica

See hertz. In physics, the symbol for hertz.

Optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje

Više od 500.000 poseta u toku meseca. Pridruži nam se i ti.