srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

kombinatoran prevod

kombinatoran

pridev

Pravi ili daje kombinacije.

combinative
/ kɑːmbəneɪtɪv /

pridev

Množina reči combinative je combinatives.

Sinonimi:
combinatory · combinatory · combinatorial

Sinonimi:
combinable · combinational · combinatorial · combinatory · integrative

1. Marked by or relating to or resulting from combination; SYN. combinatory.
2. Relating to or involving combinations; SYN. combinatory, combinatorial.

combinatorial
/ kəmbaɪnətɔːriːəl /

pridev

Množina reči combinatorial je combinatorials.

Sinonimi:
combinative · combinatory · integrative

(Mathematics) Relating to the combination and arrangement of elements in sets.

combinatoriality

imenica

Množina reči combinatoriality je combinatorialities.

combinatory

pridev

Množina reči combinatory je combinatories.

Sinonimi:
combinable · combinational · combinative · combinatorial · combinatory · integrative

Combinative.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

kombinatoran · kombinatoričan

Reč dana | 27.09.2021.

automagic

anhedron

Hakim

muséal

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.