srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

kursorski tasteri prevod

kursorski tasteri

muški rodračunari

Tasteri sa strelicama, posebni tasteri na tastaturi koji pomeraju kursor gore, dole, levo i desno. Sasvim je normalno da na tasterima sa strelicama budu nacrtane strelice.

arrow keys
/ ˈæroʊ ˈkiːz /

množinaračunari

Množina reči arrow keys je arrow keys.

cursor keys
/ ˈkɝːsər ˈkiːz /

množinaračunari

Množina reči cursor keys je cursor keys.

Da li ste možda tražili sličnu reč?

kursorski taster

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.