srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

obigravati oko koga prevod

obigravati oko koga

glagol

dance attendance on somebody
/ ˈdæns əˈtendəns ɑːn ˈsʌmˌbɑːdi /

glagol

Sinonimi:
band · dance orchestra

dote on somebody
/ doʊt ɑːn ˈsʌmˌbɑːdi /

glagol

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.