srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

odnosna rečenica prevod

odnosna rečenica

ženski rodlingvistika

Prevedi odnosna rečenica na: nemački

Ona koja se odnosi na koju reč glavne rečenice, pa tumači subjekt, objekt, atribut i dr. glavne rečenice, npr.: Neka dođe onaj koji mi je poručio.

relative clause
/ ˈrelətɪv ˈklɒz /

imenicalingvistika

Množina reči relative clause je relative clauses.

A clause introduced by a relative pronoun.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.