srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski prevod

okvir za dijalog za raskidanje veze

muški rodračunari

Mali prozor koji vam daje na znanje da se proveli dovoljno vremena na Internetu i da je vreme da se vratite u stvarnost. Ako želite još da ostanete povezani, pritistite dugme [Don't hang up] (ne prekidaj vezu). Ako se slažete s tim da je prošlo dovoljno vremena pritisnite dugme [Disconnect] (prekid).

disconnect dialog box
/ ˌdɪskəˈnekt ˈdaɪəlɔːɡ ˈbɑːks /

imenicaračunari

Množina reči disconnect dialog box je disconnect dialog boxes.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.