srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

periferna jedinica prevod

periferna jedinica

ženski rodračunari

Prevedi periferna jedinica na: nemački

Proizvoljna pomoćna oprema (uređaj, mašina ili jedinica) računarskog sistema koja obično služi za ulaz, izlaz ili uskladištenje podataka; radom periferne jedinice upravlja centralna jedinica, mada u nekim sistemima periferna jedinica može biti i autonomna.

peripheral
/ pərɪfərəl /

imenicaračunari

Množina reči peripheral je peripherals.

Sinonimi:
computer peripheral · peripheral device

Sinonimi:
computer peripheral · peripheral device

(Computer science) Devices connected by cable to the CPU of a computer; SYN. computer peripheral, peripheral device.
A device that is external to the CPU and main memory, i.e., printer, modem or terminal, but is connected by the appropriate electrical connections.
In computing, a device, such as a disk drive, printer, modem, or joystick, that is connected to a computer and is controlled by the computer’s microprocessor. Also called: peripheral device. See also console.

peripheral device
/ pəˈrɪfərəl dɪˈvaɪs /

imenicaračunari

Množina reči peripheral device je peripheral devices.

Sinonimi:
computer peripheral · peripheral

See peripheral. In computing, any item of equipment attached to and controlled by a computer. Peripherals are typically for input from and output to the user (for example, a keyboard or printer), storing data (for example, a disc drive), communications (such as a modem), or for performing physical tasks (such as a robot).

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.