srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

provera gramatike prevod

provera gramatike

ženski rodračunari

Poseban program ili ugrađena osobina programa koja proverava gramatičku ispravnost tekstualnog dokumenta i nudi eventualne izmene. Većina programa za proveru gramatike ispravlja pogrešno napisane reči, gramatičke greške i zbunjujuće i nejasne rečenične konstrukcije na engleskom jeziku. S druge strane, većina programa za proveru gramatike pokušava da ispravi potpuno ispravne rečeenice, ne radi baš 100 % tačno i dovodi vas u sumnju da li uopšte umete da pišete.

grammar check
/ ˈɡræmər ˈtʃek /

imenicaračunari

Množina reči grammar check je grammar checks.

Reč dana | 28.09.2021.

Parryville

mitofobija

Topterroristen

extraconjugaux

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.