srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

sabirnica za proširenja prevod

sabirnica za proširenja

ženski rodračunari

Deo sabirnice računara koji vam omogućava da utaknete štampane ploče koje vašem računaru daju nove mogućnosti. Skoro svaki računar koji se danas prodaje ima i sabirnicu za proširenja.

expansion bus
/ ɪkˈspænʃn̩ ˈbəs /

imenicaračunari

Množina reči expansion bus je expansion buses.

A group of control lines that provide a buffered interface to devices. These devices can be located either on the system board or on cards that are plugged into expansion connectors. Common expansion buses included on the system board are USB, PC Card, and PCI. See also AT bus.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.