srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

softver za pravljenje mapa prevod

softver za pravljenje mapa

muški rodračunari

Program koji vam omogućava da pravite mape. Mape možete da razgledate sa različitim faktorima uvećanja i obično je za njihovo smeštanje potreban značajan prostor na disku.

mapping software
/ ˈmæpɪŋ ˈsɒfˌtwer /

imenicaračunari

Množina reči mapping software je mapping softwares.

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.