srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski rečnik

standard za šifrovanje podataka prevod

standard za šifrovanje podataka

muški rodračunari

Vladin standard za šifrovanje podataka pomoću loznnke. Što je lozinka duža, to se podaci teže dešifruju. Standard za koji se pretpostavlja da ga niko, osim možda vlade, ne može "razbiti", iako je nedavno grupa od 14000 korisnika računara preko Interneta udružila sve svoje resurse i "razbila" kod. Često se zamenjuje skraćenicom DES.

Data Encryption Standard
/ ˈdeɪtə enˈkrɪpʃən ˈstændərd /

imenicaračunari

Množina reči Data Encryption Standard je Data Encryption Standards.

An encryption standard used for may years by the U.S. federal government.

DES
/ de /

imenicaračunari

Množina reči DES je DEs.

Sinonimi:
DES · diethylstilbesterol · diethylstilbestrol · diethylstilboestrol · stilbesterol · stilbestrol · stilboestrol

Stands for Data Encryption Standard, an encryption standard used for many years by the U.S. federal government.
Acronym for Data Encryption Standard. A specification for encryption of computer data developed by IBM and adopted by the U.S. government as a standard in 1976. DES uses a 56-bit key.
See: Data Encryption Standard (DES).

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.