- rečnik

srpsko - engleski prevod

subota

ženski rod

Dan u sedmici.
Subota je u srpskom narodnom verovanju dan mrtvih. Stoga nije dobra za početak radova, jer oni neće napredovati, niti će čovek od njih imati koristi. Uoči subote ili na sam dan daju se podušja (daće i zadušnice=. Tada vampiri spavaju. U martovske subote ne prežu se volovi i ne rade poljski radovi, da grad ne bi tukao letinu. Prema predanju, Bog je odobrio ženi da može tući muža samo subotom.

sabbath

imenica

ETYM Old Eng. sabat, sabbat, French sabbat, Latin sabbatum, Greek sabbaton, from Hebrew shabbâth, from shâbath to rest from labor.
Related to Sabbat.
1 > A season or day of rest; one day in seven appointed for rest or worship.
2 > The seventh year, observed among the Israelites as one of rest and festival.
3 > (Figurative) A time of rest or repose; intermission of pain, effort, sorrow, or the like.

Saturday

imenica

The seventh and last day of the week; the Jewish Sabbath; Also called: Sat.

Optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje

Više od 500.000 poseta u toku meseca. Pridruži nam se i ti.