srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski prevod

taster za brisanje znaka levo od kursora

muški rodračunari

1. Taster na tastaturi koji na sebi ima natpis Bakspejs ili strelicu usmerenu nalevo.
2. Čin pritiskanja tastera Bakspejs čime se nešto briše. U programima za obradu teksta taster Bakspejs briše znak koji se nalazi levo od kursora.

backspace
/ bækspeɪs /

imenicaračunari

Množina reči backspace je backspaces.

Sinonimi:
backspace key · backspacer

One type space before the current position, on a typewriter or computer screen. back space

Reč dana | 24.06.2021.

unequivocal

oleati

Drá

mozambicain

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.