srpsko - engleski rečnik

srpsko - engleski prevod

virtuelna mašina

ženski rodračunari

1. Softverska simulacija drugog računara. Koristi se za testiranje softvera na velikim računarima, kakvi su, recimo centralni računari. Na primer, grupa inženjera obično napravi nov računar na većem centralnom računaru i zatim ga testira da bi se videlo kako računar radi. Sva ova testiranja se rade pre nego što se pravi računar napravi, prvenstveno da bi se otklonile greške. Novi mikroprocesori su napravljeni na isti način.
2. Na 386 i kasnijim verzijama računara, specijalan režim rada - režim V86, u kome mikroprocesor može da se pretvara da je, u stvari, nekoliko 8088 računara koji rade istovremeno. Ovaj koncept omogućava operativnim sistemima kao što su Vindovs ili OS/2 višeprogramski rad.

virtual machine
/ ˈvɝːtʃuːəl mɪˈʃiːn /

imenicaračunari

Software that mimics the performance of a hardware device, such as a program that allows applications written for an Intel processor to be run on a Motorola chip. Acronym: VM.
An abstract specification for a computing device that can be implemented in different ways, in software or hardware. You compile to the instruction set of a virtual machine much like you'd compile to the instruction set of a microprocessor.

Reč dana | 19.01.2021.

fourthly

nestvarnost

Kommunalwahl

désatomiser

Više od 500.000 poseta u toku meseca.
Pridruži nam se i ti.